Költségvetések

KRESZ és egyéb rendelkezések

1/2014. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás a nyírturai közös önkormányzati hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét meghatározó szabályzatáról

 

NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
rendeletei:

 

11/2004./VIII.31./ÖKT. számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

10/2016./XI.25./ÖKT. rendelete Az építményadóról szóló korábbi rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

9/2016./XI.25./ÖKT. rendelete a helyi iparűzési adóról szóló korábbi rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

13/2005./IX.06/ ÖKT. rendelete egyes helyi jelentőségű természeti és építészeti értékek védetté nyilvánításáról

11/2016. (XI.25.) ÖKT rendelete A telekadóról szóló korábbi rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

14/2004./XI.01./ ÖKT. rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

16/2002./XII.20./ÖKT. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

16/2005. (XI.01.) ÖKT. rendelete a közterület használat szabályairól

1/2011. (II.01.) ÖKT. rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

11/2006.(04.20.) a település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról - egységes szerkezetben

11/2006.(04.20.) a település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról - egységes szerkezetben - 2017.12.30-tól

5/2008.(II.15.) ÖKT. rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

2/2015.(II.25.) ÖKT. - az intézményi térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 22./2003./XII.23./ÖKT. rendelet módosításáról

10/2011. (IV.29.) ÖKT. - az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról - egységes szerkezetben

12/2005 (IX.06.) ÖKT. - rendelete a köztemető fenntartásáról használatáról és igénybevételéről

4/2015. (III.24) ÖKT. - a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004./VIII.31./ önkormányzati rendelet módosításáról

15/2017. (XII.29.)önkormányzati rendelete Nyírtura község településképének védelméről

7/2017. (VII.13) Partnerségi egyeztetés szabályai.

 

2018.évi rendeletek

 

1/2018. (I.19.) önkorányzati rendelete

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 10/2017.
(XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 16/2002./XII.20./ önkormányzati rendelet módosításáról

3/2018. (III.07.) önkormányzati rendelete

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 3/2018. (III.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

4/2018. (III.07.)önkormányzati rendelete

NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (III.07.)önkormányzati rendelete Nyírtura község településképének védelméről szóló 15/201. (XII.29.) rendelet módosításáról

5/2018. (III.07.) önkormányzati rendelete

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselõ - testülete 5/2018. (III.07.) önkormányzati rendelete
- a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2005. (VI.16). rendelet módosításáról -

Joomla templates by a4joomla